Årsmöte tisdagen 26 januari kl: 19:00 på Örbygården

årsmöte

Det närmar sig årsmöte igen för Marks HFK. Som vanligt är årsmötet på Örbygården. Nedanför kan ni läsa dagordningen. Välkomna!

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av två stycken justerare
 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
 5. Val av ordförande för årsmötet
 6. Val av sekreterare för årsmötet
 7. 2015-års verksamhetsberättelse
 8. 2015-års kassa och revisionsberättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgiften för 2017
 11. Val av ordförande för ett år. Avgående är Pontus Sörbom
 12. Val av tre stycken ledamöter på två år. Avgående är Kent N, Magnus A samt vakant
 13. Val av suppleanter på ett år. Avgående är Hans-Olof Gyllinge samt Erling Ljunggren
 14. Val av revisorer på ett år. Avgående är Bruno Peterson samt Anders Haggren
 15. Val av revisorssuppleanter på ett år. Avgående är Lars K samt Nils-Bruno B
 16. Val av valberedning på ett år. Avgående är Kari Salonen
 17. Val av tävlingsledare sommar på ett år. Avgående är Pontus sörbom
 18. Val av tävlingsledare vinter på ett år. Avgående är Kurt Eliasson
 19. Val av pimpelsektion på ett år. Avgående är Kurt Eliasson sammankallande, Matti Tallheden samt Mattias Karlsson
 20. Val av flugfiskesektion på ett år. Avgående är Wilhelm Theuerkauf sammankallande samt Leif Svensson
 21. Val av ungdomssektion på ett år. Avgående är Kent N, Wilhelm T, Bo Gustavsson samt Lars Knabbe
 22. Val av korresponderande på ett år. Avgående är Kent N
 23. Val av webbansvarig för HFK:s hemsida på ett år. Avgående är Tobias Johansson
 24. Val av metesektion på ett år. Avgående är Johan Olausson samt Pontus Sörbom
 25. Val av bryggsektion på ett år. Avgående är Kurt Eliasson sammankallande, Jan Andersson, Matti Tallheden, Magnus Abrahamsson och Per-Olof Evertsson
 26. Val av Öppet-Hussektion på ett år. Avgående är Kari Salonen samt Kent Johansson
 27. Rapporter
 28. Övriga frågor
 29. Prisutdelning 2015-års KM
 30. Årsmötets avslutande

Därefter finns det Korv, kaffe, lotteri med mera.

Varmt välkomna!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *